“Μεταβάσεις” (2015)

 

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας, Ιούνιος 2015,  Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα

Ένα σύνολο τεσσάρων έργων δημιουργούν μία συνολική και ιδιαίτερη εμπειρία για τον θεατή, η οποία σαν σκοπό έχει να τον βγάλει από τον ρυθμό της καθημερινής του ζωής και ρουτίνας, και να τον μυήσει σε μια διαφορετική κατάσταση, πιο εσωτερική και πιο πνευματική. Στον χώρο κυριαρχεί σχεδόν απόλυτο σκοτάδι, με μοναδικές πηγές φωτός τα ίδια τα έργα, τα οποία και έχουν δουλευτεί με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με κύριο μέσο το φως σε σχέση με το σκοτάδι του χώρου. Ακούγεται ένας βαθύς, αργός, συνεχής και επαναλαμβανόμενος ήχος, σαν βόμβος, σχεδόν ανεπαίσθητος, ο οποίος λειτουργεί ως ενοποιητικό στοιχείο, γεμίζει δηλαδή και ενοποιεί τον χώρο ακουστικά, όπως κάνει και το σκοτάδι οπτικά. Δίνει τον ρυθμό, το βήμα στον θεατή, τον οποίο αναγκάζει να «χαμηλώσει ταχύτητα» έτσι ώστε να μπορέσει να βιώσει τα έργα.

 Όλα τα έργα, καθώς και η ίδια η έκθεση ως σύνολο, πραγματεύονται κάποιου είδους μετάβαση, από μία κατάσταση σε μία άλλη.

 
 
 

ΤΑ ΕΡΓΑ

 

prism

transition

space-no-matter

de-identification

 
 

ΑΠΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ